Удирдах зөвлөлийн гишүүн.

Боловсрол: Москва хотын дээд сургууль, Монгол улсын Гадаад харилцааны дээд сургууль Ажил, мэргэжил : Ноосон эдлэлийн говь комбинат, Худалдаа үйлдвэрийн яам, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар болон эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байгаад 2001 онд АНУ-д ажиллаж амьдарч байна. Монгол Америк эмэгтэйчүүдийн Холбоог 2009 эхлэн үүсгэн зохион байгуулж тэргүүнээр нь одоог хүртэл ажиллаж байна

Twitter, Facebook and LinkedIn

Additional Info