Удирдах зөвлөлийн гишүүн.

1987 онд Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод тѳрсѳн. 2005 онд Математик Физикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 5р сургуулийг тѳгсѳж, Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургуульд элсэн орсон. 2006 оны зун Америкийн нэгдсэн улсад суралцахаар ирсэн бѳгѳѳд 2011 онд Миннисота мужийн Saint Cloud State University-г санхүү, хѳрѳнгѳ оруулалтын чиглэлээр амжилттай тѳгссѳн. Одоо Чикаго хотод амьдарч Chartered Financial Analyst (CFA) зэрэг авахаар суралцаж байгаагаас гадна үргэлжлүүлэн Бизнесийн Удирдлагын магистарт сурах гэж байгаа болно. 2014 оны 8 сараас Чикаго хотын Америк-Монголын Холбооны (American Mongolian Association) гүйцэтгэх захирал

Twitter, Facebook and LinkedIn

Additional Info