Удирдах зөвлөлийн гишүүн.

Монгол хэл уран зохиолын багш, 2000 онд УБ дээд сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр, 2003 онд магистр тус тус төгссөн. 2004 оноос 2010 он хүртэл Германы "Arber" компанид ажиллаж байгаад 2010 оноос одоог хүртэл Бельги улсад ажиллаж амьдарч байна. 1996,2000 оны УИХ-ын сонгуулийн ажлыг Хөтөлд зохион байгуулсан, сонгуулийн хорооны даргаар ажиллаж байсан. 1994-1999 он хүртэл Хөтлийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн даргаар ажиллаж байсан. 14 жил дунд сургуульд багшилсан. 2012 оноос Бельги дэхь эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга..2014 оны 6 сараас Ёврод дахь Монголын Эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүнээр ажиллаж байна.

Twitter, Facebook and LinkedIn