Зөвлөх

1978 онд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд төрсөн. 1999 oнд МУИС-ийг улс төр судлаач, нийгмийн ухааны багш мэргэжлээр тегссен. Xалх журам хууль зуйн дээд сургуульд багшаар, Боловсролын их сургуулийн дэргэдэх дунд сургуульд цагийн багш 2000-2002 Ундэсний соёл амралтын хурээлэнд дэд захирал, Бишрэлт холдинг ХХК-д хуний нөөцийн ажилтан зэрэг ажлуудыг эрхэлж байсан.

2002-2004 онд хойш Швейцарь улсад ажиллаж амьдарсан. 2004 оноос Швед улсад ажиллаж амьдарч байна. 2009 оноос Швед дэх Монголчуудын Ундэсний Холбоо, 2011 оноос Европ-Монголын нийгэмлэгийн тэргууний, 2014 оны 1 сараас Цахим Өртөө Холбоо ТББ -ын УЗ-ийн дэд дарга Гэр бул, 3 хуугийн хамт амьдардаг. Хувиараа аж ахуйн нэгж эрхэлдэг.

Twitter, Facebook and LinkedIn