Мэдээллийн сонин

Хилийн чанад дахь ТББ –уудын үйл ажиллагааг тусгасан болон зөвлөмж зөвөлгөө бүхий улирал тутамд мэдээллийн сонин сэтгүүл гарган онлайн болон хэвлэмэл хэлбэрээр түгээнэ.

Хамтран ажиллах: Холбоо барих

No Comments Yet.

Leave a comment