Нийгмийн бодлого

Эрх нь зөрчигдсөн иргэд болон зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн санал хүсэлтийг хүлээн авдаг, зөвлөгөө өгдөг, шаалдлагатай нөхцөлд холбогдох газруудад уламжлан ажилладаг тогтолцоог бүрэлдүүлэх

  • Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хамгийн эхний бодит ажил болох мэдээллийн гарын авлагыг 2016 оны 4 сарын дотор бэлэн болгон гаргах, цаашид тараах хэлбэрийг өргөжүүлэх арга замыг тодорхойлох
  • Мөн гадаадад зорчих үед болон амьдарч байх үед бие муудсан үед эрүүл мэндийн даатгалаа хэрхэн ашиглах, хаана зөвлөгөө шинжилгээ авах илүү боломжтой байдаг, үйлчилгээ ямар үнэ ханштай байхад дундаж үнэ байх талаар (наад зах нь шүд өвдөхөд) - аас эхлээд бодит дохиолдсон явдал дээр гарсан туршлагууд, хэрхэн цаг алдахгүй байх гэх мэт мэдээллийг орон бүрээр боловсруулан зөвлөгөө булан үүсгэн оруулах санал ирсэн. Энэ бол хилийн чанад дахь иргэдээ хандсан (туршлагатай нэгэн байхад, учраа олохгүй будилж яваа бас байна) иргэний нийгэм ТББ зүгээс хийх биет бус бодит ажил болох юм.
  • ТББ албан ёсны бүртгэлтэй байх талаарх чухал асуудал байгаа. Энд мөн давуу тал, боломж гэх талаас нь харуулсан уриалга, зөвлөмж Монголчууд зөвлөлөөс гаргах нь зүйтэй болуу,
  • Нийтлэг тавигддаг асуудлаар мэдээллийн булан үүсгэх

Хамтран ажиллах: Холбоо барих

No Comments Yet.

Leave a comment